Trelleborgs kommun JO-anmäls av 3GIS

Report this content

Trelleborgs kommun JO-anmäls av 3GIS 3G Infrastructure Services (3GIS) har anmält byggnadsnämnden i Trelleborgs Kommun för bristande opartiskhet och saklighet. Anmälan gäller ett flertal tjänstefel i handläggningen av bygglov för basstationer för tredje generationens mobiltelefoni, vilka medför kraftiga förseningar i utbyggnaden av 3G. Byggnadsnämnden i Trelleborg, företrädd av dess ordförande Kjell Nilsson har bland annat på felaktiga grunder prövat och gett avslag på bygglov inlämnade av 3GIS för teknikbyggnader. Byggnadsnämnden har även brustit i opartiskhet genom att bevilja motsvarande ansökningar för andra aktörer. De fem aktuella avslagen på bygglov har redan överklagats. Kjell Nilsson har dock i ett pressmeddelande klargjort att även framtida bygglovsansökningar kommer att avslås (pressmeddelandet bifogas). * Redan i oktober fick vi klart för oss att byggnadsnämnden beslutat att avslå alla våra bygglov för 3G-utrustning. Byggnadsnämndens ordförande uttalar sig dessutom om ansökningar som nämnden ännu inte har prövat och har på förhand meddelat att även framtida bygglov sannolikt kommer att avslås. Men att man i Trelleborgs kommun nu har beviljat bygglov för motsvarande teknikbyggnad till annan aktör är ett alltför stort övertramp. Vi menar att det inte är ett korrekt förfarande och vill därför att JO undersöker byggnadsnämndens agerande, säger Jan Edhäll, vd 3GIS. Beviljar bygglov för andra aktörer I flera fall har andra aktörer redan master på samma plats som bygglovsansökningarna avser. Man har också nyligen beviljat en annan aktör bygglov för en teknikbyggnad bara 4 meter ifrån en av de platser där 3GIS ansökt om bygglov. Den byggnad som aktören fått tillstånd för har samma funktion och är av samma typ som de fem teknikbyggnader 3GIS fått avslag för. Den är för närvarande avsedd för GSM, men kan användas för teknikutrustning oavsett standard, GSM eller 3G. Prövar inte enligt plan- och bygglagen Byggnadsnämndens uppgift i utbyggnaden av 3G är att pröva själva placeringen av basstationerna och huruvida ett bygglov följer plan- och bygglagen (PBL). I Trelleborg är avslagen dock inte lagrelaterade. I stället hänvisas till ett politiskt ställningstagande mot 3G- utbyggnaden, baserat på oro kring strålning och bristande information, trots omfattande utredningsmaterial. Samtidigt har byggnadsnämnden beviljat i det närmaste identiska bygglov till andra operatörer. Frågor kring radiovågor och hur dessa påverkar närmiljön hanteras i Sverige av Statens Strålskyddsinstitut, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. För ytterligare information kontakta: Jan Edhäll, vd 3GIS telefon: 08 410 17 300, mobil: 0733 277 477, e-post: jan.edhall@3gis.net Jens Wahlström, regionsansvarig 3GIS telefon: 04 410 17 300, mobil: 0733 277 404, e-post: jens.wahlstrom@3gis.net 3G Infrastructure Services AB startades i april 2001 av 3, Vodafone och Orange. Bolaget har som uppgift att bygga och driva den infrastruktur som möjliggör för operatörerna att erbjuda sina kunder mobila tjänster via UMTS utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. När utbyggnaden är klar kommer 70 procent av befolkningen i Sverige att ha tillgång till snabbare kommunikation genom bolagets infrastruktur som integreras i respektive operatörs nät. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00510/wkr0002.pdf Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00510/wkr0003.pdf