3i säljer sitt innehav i Nordisk Renting

Report this content

3i säljer sitt innehav i Nordisk Renting Stockholm 2003-01-09 * 3i Group plc säljer hela sitt innehav i Nordisk Renting AB. * Köpare är Nordea och köpeskillingen för 3i´s aktier uppgår till 627 Mkr. * 3i's ägarandel i bolaget uppgick till 35 %. 3i Group plc har tecknat avtal om att sälja hela sitt innehav i Nordisk Renting till Nordea för 627 Mkr. Nordisk Renting är Nordens ledande fastighetsrentingbolag med inriktning på att förvärva, äga och utveckla fastigheter för uthyrning på långa kontraktstider till solida privata och offentliga parter, främst i Norden. Fastighetsbeståndet omfattar närmare 200 fastigheter om cirka 1,8 miljoner kvadratmeter och balansomslutningen uppgår till cirka 17 miljarder kronor. - Nordisk Renting har varit 3i´s största enskilda investering i Sverige. Bolaget har haft en enastående utveckling och vi är mycket nöjda med vår investering. Dessutom har vi haft ett mycket bra samarbete med företagets ledning och övriga ägare säger Gustav Bard, Managing Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc. Investeringen i Nordisk Renting genomfördes 1998. Sedan dess har Nordisk Renting haft en mycket positiv utveckling. Bland annat har bolaget förvärvat fastigheter till ett värde av 15 miljarder kronor och avyttrat fastigheter till ett värde av 11 miljarder kronor samtidigt som resultatet har ökat väsentligt. Avkastningen på eget kapital har under perioden varit i genomsnitt 27 %. Nordisk Renting har också expanderat in i Finland och därmed förstärkt sin ställning som den ledande nordiska aktören inom fastighetsrenting. För ytterligare information vänligen kontakta: Gustav Bard, Managing Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc: 08-506 101 51, 070-511 64 27. Om 3i Group plc Det internationella private equity bolaget 3i Group plc (3i) och dess koncernbolag erbjuder kapital, kunskap och kontakter för att skapa och utveckla företag runt om i hela världen. Investeringar görs i en mängd olika affärsmöjligheter från start-ups till buy-outs och buy-ins, med fokus på företag med hög tillväxtpotential och starkt ledarskap. 3i investerar i företag utspridda över tre kontinenter med hjälp av lokala rådgivare i Europa, Sydostasien och USA. För närvarande har 3i investerat över £ 14,5 miljarder (inkluderat parallellinvesterings fonder). Under de 12 månaderna fram till 31 mars 2002, investerade 3i i genomsnitt £ 4,1 miljoner per dag (inkluderat parallellinvesterings fonder). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar