Delårsrapport januari - september 2001

Lundbergs Delårsrapport januari - september 2001 · Resultatet efter full skatt uppgick till 2 002 Mkr (754), vilket motsvarar 31:57 kronor (10:36) per aktie. · Substansvärdet har per den 30 september 2001 beräknats till 222 kronor per aktie (2000-12-31: 236) och efter uppskjuten skatt till 202 kronor per aktie (2000-12-31: 205). Den 12 november 2001 är motsvarande värde 235 respektive 212 kronor per aktie. · Fastighetsrörelsens resultat före avskrivningar ökade med 44 procent till 318 Mkr (221). L E Lundbergföretagen AB (publ) Telefon: 08-463 06 00 eller 011-21 65 00 Telefax: 08-611 66 09 eller 011- 21 65 65 E-post: lundbergs@lundbergs.se Hemsida: www.lundbergs.se Org nr: 556056-8817 Styrelsens säte: Stockholm ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00390/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00390/bit0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar