Lundbergs utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Holmen

Lundbergs utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Holmen L E Lundbergföretagen AB har genom sitt helägda dotterbolag L E Lundberg Kapitalförvaltning AB utfärdat totalt 256 000 köpoptioner avseende B- aktier i Holmen. Optionerna har till marknadsmässigt pris och mot kontant betalning överlåtits till 40 ledande befattningshavare inom Holmenkoncernen. Syftet med erbjudandet är att ytterligare främja delaktighet och engagemang i Holmen. Erbjudandet avses ersätta ett liknande optionsprogram som löper 1998/2003. Erbjudandet har omfattat upp till 5 000 respektive 10 000 optioner per person, förutom VD som erbjudits 20 000 optioner. Varje option medför rätt att under tiden 1 februari - 15 mars 2007 förvärva en aktie av serie B i Holmen från L E Lundberg Kapitalförvaltning AB eller från anvisad part. Lösenpriset är 219 kronor per aktie. Handelsbanken Securities har fastställt ett marknadsmässigt pris på optionerna. Priset är 25 kronor per option och baseras på den genomsnittliga aktiekursen under perioden den 30 augusti - 5 september 2002, vilken var 201,25 kronor. L E Lundbergföretagen AB är moderbolag till Holmen och äger 52 procent av rösterna och 27 procent av kapitalet i bolaget. Erbjudandet har prövats och godkänts av styrelsen i Holmen. Stockholm den 10 september 2002 L E Lundbergföretagen AB (publ) Vid frågor kontakta Claes Boustedt, vVD L E Lundbergföretagen AB, 08 - 463 06 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/10/20020910BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/10/20020910BIT00110/wkr0002.pdf

Dokument & länkar