A Beautiful Soup inleder samarbete med tidigare exploateringsdirektör i Stockholm

Report this content

A Beautiful Soup stärker sitt erbjudande inom hållbar stadsutveckling genom att inleda ett samarbete med Johan Castwall, tidigare exploateringsdirektör i Stockholms stad.

A Beautiful Soup är PR-byrån som är specialiserad inom stadsutveckling och hållbarhet. Uppdragen handlar ofta om att lösa upp knutar i kommuner och regioner genom att hitta synergier mellan politikens mål och uppdragsgivarnas erbjudanden. Genom att knyta den tidigare exploateringsdirektören Johan Castwall till teamet, stärks erbjudandet ytterligare.

– Johan Castwall har en lång erfarenhet och förståelse för hur det är att arbeta med Stadsutvecklingsfrågor, inom Stockholms stad och i kommunala bolag. Johans erfarenheter och engagemang för stadsbyggande är något som vi värdesätter högt. Därför tvekade vi inte en sekund på att knyta honom till oss och stärka vår kompetens ytterligare, säger Emelie Löthgren, vd på A Beautiful Soup.

Johan Castwall har en gedigen erfarenhet inom frågor som är vitala för framtidens stadsbyggande. Utöver exploateringsdirektör och tidigare vd-roller på Sisab och Stockholms hamnar har Johan också erfarenheter från Stockholms stads Parkerings AB, Stockholms Stadshus AB samt stadens tidigare renhållningsförvaltning. Sammantaget har Johan en extremt bred kompetens i många av de frågor som framtidens hållbara städer behöver hantera och utveckla.

– A Beautiful Soup arbetar med frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Med min bakgrund inom stadens stadsutvecklande förvaltningar och bolag ser jag hur vi tillsammans kan lösa de mest komplexa frågorna och skapa hållbara städer för framtiden, säger Johan Castwall

För mer information kontakta:

Emelie Löthgren
VD, A Beautiful Soup
emelie.lothgren@abeautifulsoup.se
070-922 91 76

A Beautiful Soup är en PR-byrå som är specialiserad på hållbarhet och stadsutveckling med fokus på Public Affairs. Vi har särskilt god kunskap kring påverkansarbete riktat mot kommuner och regioner. A Beautiful Soup driver Stadspodden365, Stadspodden365 Väst och Stadsutvecklingsdagarna365. 

Besök gärna vår hemsida: www.abeautifulsoup.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Johan Castwall har en lång erfarenhet och förståelse för hur det är att arbeta med Stadsutvecklingsfrågor, inom Stockholms stad och i kommunala bolag. Johans erfarenheter och engagemang för stadsbyggande är något som vi värdesätter högt. Därför tvekade vi inte en sekund på att knyta honom till oss och stärka vår kompetens ytterligare.
Emelie Löthgren, vd A Beautiful Soup
A Beautiful Soup arbetar med frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Med min bakgrund inom stadens stadsutvecklande förvaltningar och bolag ser jag hur vi tillsammans kan lösa de mest komplexa frågorna och skapa hållbara städer för framtiden.
Johan Castwall