Bolagsstämman godkänner förslag på omstrukturering av ABNW

Bolagsstämman godkänner förslag på omstrukturering av ABNW Vid extra bolagsstämma i A Brand New World (ABNW) den 28 november 2001 fattades beslut i enlighet med styrelsens förslag till omstrukturering av koncernen. Förslaget till omstrukturering innebär följande. 1. Aktieägarna i ABNW erbjuds en nyemitterad aktie i ABNW:s dotterbolag Wireless House för varje aktie i ABNW (oavsett aktieslag). Konvertibelinnehavarna i ABNW erbjuds nyemitterade aktier i Wireless House i relationen en nyemitterad aktie för 29 kronor i konvertibel fordran. 2. ABNW överlåter till Wireless House sådana rörelsetillgångar styrelsen i ABNW respektive i Wireless House överenskommer. Överlåtelsen skall ske till marknadspris fastställt genom oberoende värdering av SET Revisionsbyrå eller annat oberoende värderingsinstitut." 3. [REMOVED GRAPHICS] A Brand New World bildades 1994 och har 139 anställda, huvudkontoret ligger i Kista. ABNW utvecklar och marknadsför system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Företaget har ett antal patent som bygger på en unik antennkunskap, en mångårig erfarenhet av cellulära nät och tidig utveckling av mobila, trådlösa handterminaler. Genom starka partnerskap och utveckling inom både mjukvara och hårdvara skapar man lösningar för kompletta mobila kommunikationssystem och för mobil access genom t ex handdatorer. För ytterligare information se www.abrandnewworld.se eller kontakta: Pål Krüger, VD Jan Arpi, vVD/CFO A Brand New World A Brand New World Tfn: 08-477 99 00 (55) Tfn: 08-477 99 00 (587) Mobil: 0708-35 30 05 Mobil: 0706-35 74 42 paul.kruger@abrandnewworld.se jan.arpi@abrandnewworld.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00340/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00340/bit0003.pdf

Om oss

A Brand New World (fd. Radio Design) är ett kunskapsföretag som utvecklar lösningar inom mobilt internet, mobila radiosystem och datakommunikation, vilket inkluderar såväl produkter, applikationer som tjänster.

Dokument & länkar