Analyst Group: Kommentar på förvaltningsrättens beslut beträffande cykelupphandlingen

Report this content

Igår den 28 oktober 2019 publicerade AdCityMedia (”ACM”) information att förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att bifalla Marfina SL:s ansökan om överprövning beträffande cykelupphandlingen i Stockholms stad.

”I praktiken innebär förvaltningsrättens beslut från igår att processen kommer dra ut ytterligare på tiden, vilket såklart är tråkigt. I vår senaste analys från i september har vi dock inte inkluderat något faktiskt ”värde” från upphandlingen, varken i våra prognoser eller i värdering av ACM, där vi fortfarande ser ett motiverat värde om 150 kr i ett Base scenario.", säger ansvarig anlytiker på Analyst Group.
  
Läs Analyst Groups analytkerkommentar här
 
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på AdCityMedia. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.