Agora säljer fastighet i Sundsvall

Agora – listat på Nasdaq First North – säljer fastigheten Havren 4 i Sundsvall. 

Agora har tecknat avtal avseende försäljning av fastigheten Havren 4. Försäljningen sker genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 64 miljoner kronor. Köpare är Peritas Fastigheter AB. 

Fastigheten omfattar uthyrningsbar area om cirka 4 600 kvadratmeter med ICA som största hyresgäst. Frånträde har skett den 31 januari.

För ytterligare information kontakta:
Agneta Segerhammar, tf. VD och CFO, agneta.segerhammar@agoraretail.se, +46 730 322 400

Material och bilder:
För ytterligare information och material, vänligen besök www.agoraretail.se 

Denna information är sådan information som Agora är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 13.00 CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande  och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i region- och mellanstora städer. Våra fastigheter ska vara de mest attraktiva handels- och mötesplatserna på orten. Vi har idag 23 fastigheter på 16 orter med en sammanlagd yta av 270 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,5 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic Holding AB är Agoras Certified Adviser. För mer information www.agoraretail.se

Prenumerera