Agoras tf. VD och CFO Agneta Segerhammar lämnar Agora

Agoras tf. VD och CFO, Agneta Segerhammar, har beslutat att lämna bolaget. Agneta har varit CFO sedan september 2015 och utsågs till tillförordnad VD i december 2017. Agneta lämnar Agora på egen begäran. 

Agneta kommer att vara kvar till slutet av april. Styrelsen har sedan tidigare påbörjat rekrytering av en permanent VD och inleder nu även rekrytering av en ny CFO.

För ytterligare information kontakta:
Knut Pousette, styrelseordförande, knut.pousette@stendorren.se, +46 70 773 80 00

Denna information är sådan information som Agora är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018 kl.13.00 CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande  och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i region- och mellanstora städer. Våra fastigheter ska vara de mest attraktiva handels- och mötesplatserna på orten. Vi har idag 23 fastigheter på 16 orter med en sammanlagd yta av 270 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,5 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic Holding AB är Agoras Certified Adviser. För mer information www.agoraretail.se