A-lotterierna-koncernen förvärvar majoritetsposter i Ideella Spel och Spelparken

Report this content

A-lotteriernas operatörsbolag Nordic Lottery går in som majoritetsägare i Ideella Spel och Spelparken. Förvärven befäster koncernens position som Nordens ledande aktör inom uppdragslotterier.

A-lotteriernas operatörsbolag Nordic Lottery driver sedan tidigare lotterier på uppdrag av Läkarmissionen, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande (NTF), Svenska KommunalPensionärers Förbund (SKPF) och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF). Förvärven av majoritetsposter i Ideella Spel och Spelparken gör koncernen till en ännu starkare aktör på den svenska spelmarknaden.

– Ideella Spel har under många år drivit Månadslotten till förmån för Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Vi ser en stor potential i Månadslotten och tror att det finns goda möjligheter att utveckla lotteriet och fortsätta generera betydande överskott till förmånstagarna. Förvärvet av Spelparken ger oss tillgång till en teknikplattform som kommer att underlätta vår hantering av skraplotter. Sammantaget betyder dessa förvärv att vi står bättre rustade för att möta den allt hårdare konkurrensen på den svenska spelmarknaden, säger Anders Johanson, VD A-lotterierna.

Om Ideella Spel och Spelparken

Ideella Spel administrerar spel och lotteriprodukter på uppdrag av ideella organisationer. Sedan 2000 administrerar bolaget Månadslotten till förmån för Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Månadslotten omsatte 63 miljoner kronor 2013.

Spelparken grundades 2005 och tillhandahåller lotteriadministration och hantering av skraplotter.

 

För ytterligare information

Anders Johansson, VD A-lotterierna

Telefon: Nås via Eric Widegren, pressansvarig (0729 23 99 24)

E-post: anders.johansson@alotterierna.se

 

Om A-lotterierna-koncernen

A-lotterierna har bedrivit lotteriverksamhet sedan 1956 och ägs av Socialdemokraterna (SAP) och Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SSU). Sedan 2012 är A-lotterierna moderbolag i koncernen och all spelverksamhet bedrivs av operatörsbolagen Kombispel och Nordic Lottery. Kombispel bedriver prenumerationslotterier, skraplotter och onlinespel. Nordic Lottery hjälper ideella organisationer i Sverige att sköta hela eller delar sin lotteriverksamhet.

Taggar: