Anders Johansson slutar som VD på Kombispel

Report this content

Uttalande från Anders Johansson

Jag har under en tid haft en diskussion med styrelsens ordförande om min framtid i Kombispel. Diskussionerna har utmynnat i att lämpliga tidpunkter att sluta är nu under våren 2017 eller när den nya regleringen för den svenska spelmarknaden träder i kraft 2019. I diskussionerna kom vi fram till att en lämplig tidpunkt för mig att sluta är i samband med bolagsstämmorna 30 maj.

Under mina drygt fyra intensiva år i Kombispel-koncernen har vi:

-         ställt om affären i den största produkten till en väsentligt lägre affärsrisk, bland annat genom att sälja i fler kanaler,

-        köpt upp fyra mindre spelbolag och fört in dem i koncernen. Det har bidragit till att koncernen idag driver 15 lotterier åt 15 olika förmånstagare, jämfört med fyra när jag började,

-        koncernen omsatte under 2016 över 660 mkr, vilket är den högsta omsättningen i koncernens historia. Det ger en bra grund inför framtiden,

-        arbetat intensivt med att bidra till en ny spelreglering i Sverige. Den statliga utredningen lämnade sitt betänkande den 31 mars och en mycket viktig pusselbit har därmed fallit på plats,

-        arbetat fram förslag till framtidsstrategi  ”Kombispel 2020” som antogs på styrelsemötet i mars. Strategin syftar till att stärka och utveckla den nuvarande affären samt att komplettera den med spel och lotterier i digitala kanaler.

En bra grund har lagts för att möta framtiden. En ny VD ska ta vid med uppdraget att Kombispel ska få en stark ställning på den framtida svenska spelmarknaden.

Jag har planerat att starta egen verksamhet inom public affairs när jag slutar på Kombispel. Nu har jag fått ett erbjudande om att omedelbart gå in som arbetande styrelseledamot och senior adviser i Hegeli Public Affairs, där jag sitter i styrelsen sedan tre år. Hegeli har nyligen gjort förändringar i sin ledningsstruktur och ska nu utveckla sin affär på flera områden. Jag har fått ansvaret för detta utvecklingsarbete och det ska starta omgående.

Kombispels styrelse vill ge mig möjlighet till en bra start i den nya verksamheten och därför har vi kommit överens om att jag slutar min anställning måndagen den 24 april för att omedelbart kunna jobba med bland andra Hegeli Public affairs.

Kombispels vice VD träder in i mitt ställe fram till dess att en ny VD har rekryterats.


Kontaktinformation 

Eric Widegren  

Pressansvarig

Telefon: 0729-23 99 24

E-post: eric.widegren@alotterierna.se


Om A-lotterierna-koncernen

A-lotterierna har bedrivit lotteriverksamhet sedan 1956 och ägs av Socialdemokraterna (SAP) och Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SSU). Sedan 2012 är A-lotterierna moderbolag i koncernen och all spelverksamhet bedrivs av operatörsbolagen Kombispel och Nordic Lottery. Kombispel bedriver prenumerationslotterier, skraplotter och onlinespel. Nordic Lottery hjälper ideella organisationer i Sverige att sköta hela eller delar sin lotteriverksamhet.