A Sustainable Tomorrow skapar internationell mötesplats för hållbarhet i Malmö

Report this content

I juni skapas en ny internationell, återkommande mötesplats i Malmö genom hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow. Målsättningen är att på sikt bli ett nytt Davos med fokus på hållbarhet.


Bo Nilsson (grundare AST) och Catarina Rolfsdotter-Jansson (innehållsansvarig AST).

A Sustainable Tomorrow (AST) fokuserar på det Globala målet nummer 17 – Genomförande och globalt partnerskap – vilket passar väl in i Malmö stads långsiktiga hållbarhetsarbete.
– Nu bjuder vi in alla som arbetar med hållbarhetsfrågor i regionen till att vara en del av A Sustainable Tomorrow den 15 juni på Malmö Live. Genom ett unikt mångfaldskoncept ser vi även till att personer från grupper som vanligtvis inte bjuds in till den här typen av konferenser får möjlighet att delta, säger AST-grundaren Bo Nilsson.

2016 deltog Barack Obamas dåvarande rådgivare John Hope Bryant på A Sustainable Tomorrow. Hans uppmaning var att utveckla en internationell mötesplats för hållbarhetsfrågor, då Sverige har en framträdande roll inom detta område och dessutom ett gott globalt anseende.
– Vår uppmärksammade konferensmodell har utvecklats under tre års tid med de Globala målen som bas. Detta kombinerat med att SPP Pension och Försäkring, rankat som ett av världens 100 mest hållbara företag, nu går in som en aktiv huvudpartner borgar för att vi ska uppnå våra högt uppsatta mål, fortsätter Bo Nilsson.

Hållbar stad genom samverkan
AST-konferensen kommer bland annat att bjuda på internationella talare på temat; hur man bäst skapar en hållbar stad genom samverkan. I samband med konferensen anordnas även studiebesök och workshops.
– Malmö stads ambition är att vara först ut med att utveckla hållbarhetsarbetet med Agenda 2030 som grund. Genom en nära samverkan med näringslivet ska vi ta tillvara Malmös styrka och utveckla urbana innovationer för att kunna möta framtidens samhälle och dess utmaningar. AST erbjuder en plattform för att förstärka Malmö stads arbete genom sitt internationella nätverk och sin erfarenhet av samarbeten, säger Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson.


Att en mångfald av människor med spetskompetens årligen kommer till Malmö ger värdefull kunskap och relationer som gör det enklare att nå hållbarhetsmålen till 2030.
– Malmö gör världen lite bättre och världen gör Malmö lite bättre genom både utifrånperspektiv och mångfald, säger Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig AST.


För mer info, vänligen kontakta:
Bo Nilsson, grundare AST, 070-527 61 12, bo@granslosamoten.se
Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig AST, 070-471 69 75, catarina@granslosamoten.se
Karin Tingstedt, projektledare evenemang Malmö stad, 070-863 30 83, karin.tingstedt@malmo.se
www.granslosamoten.se

A Sustainable Tomorrow (AST) är en modern mötesplats, både digital och fysisk. Vi tillhandahåller verktygen för att möta framtiden på bästa sätt genom att sammanföra personer som normalt inte möts i vardagen. Vi arrangerar konferenser, workshops och utbildningar med såväl svenska som internationella föreläsare och coacher. Allt med utgångspunkt från de 17 Globala målen för hållbar utveckling där vi konkret hjälper dig och ditt företag eller organisation att uppnå resultat. Vi bidrar till en mer hållbar morgondag och skapar nya affärsmöjligheter genom samarbeten.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nu bjuder vi in alla som arbetar med hållbarhetsfrågor i regionen till att vara en del av A Sustainable Tomorrow den 15 juni på Malmö Live.
Bo Nilsson, grundare AST
A Sustainable Tomorrow erbjuder en plattform för att förstärka Malmö stads arbete genom sitt internationella nätverk och sin erfarenhet av samarbeten.
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö