Fredrik Reinfeldt till A Sustainable Tomorrow i Helsingborg

Den 20 september anordnas framtids- och hållbarhetskonferensen A Sustainable Tomorrow i Helsingborg. Fredrik Reinfeldt är huvudtalare och syftet med konferensen är att öka takten på hållbarhetsarbetet inom det regionala näringslivet.

– A Sustainable Tomorrow är ett viktigt gränsöverskridande initiativ som skapar engagemang på olika nivåer i samhället, säger Fredrik Reinfeldt.

Hållbarhet var det dominerande ämnet i Almedalen och har nu seglat upp som en allt viktigare valfråga till följd av sommarens rekordvärme och skogsbränder. A Sustainable Tomorrow, som startade för fyra år sedan, är specialiserade på FN:s globala mål nummer 17 – Genomförande och globalt partnerskap.
– Allt fler företag inser kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet. Vi samlar aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi för att så frön till nya samarbeten och affärsmöjligheter. Om man vill ligga i framkant inom framtidens hållbara affärer är detta ett perfekt tillfälle att engagera sig, säger Bo Nilsson, grundare A Sustainable Tomorrow.

A Sustainable Tomorrows huvudpartner, försäkringsbolaget SPP, är ett bra exempel:
– Vi ser A Sustainable Tomorrow som en brobyggare inom FN:s globala mål nummer 17 – Genomförande och globalt partnerskap. Detta är en hållbar arena där vi kan bygga nya relationer och hitta intressanta samarbetspartners från andra branscher, säger Staffan Hansén, VD SPP Pension & Försäkring.

Konferensen anordnas på Radisson Blu Metropol Hotel i Helsingborg 20 september. Huvudtalare är:
· Fredrik Reinfeldt, Sveriges tidigare statsminister. Gör en omvärldsanalys utifrån ett internationellt och nationellt hållbarhetsperspektiv med fokus på klimatfrågan.
· Jakob Trollbäck, upphovsperson till formspråket för FN:s globala hållbarhetsmål. Visar på kommunikationens betydelse för att förverkliga hållbara affärsidéer.
· Hannah Stanton, verksamhetschef för TheGoals.org samt medlem i regeringens Agenda 2030-delegation. Berättar om delegationens uppdrag samt unga människors betydelse och förväntningar på dagens hållbarhetsarbete.

Dagens moderator är Catarina Rolfsdotter-Jansson, journalist och författare med hållbarhetsfrågor som sitt specialområde. Helsingborgs stad medverkar i flera programpunkter, bland annat ett panelsamtal om den planerade stadsmässan H22. Programmet innehåller även en workshopsdel där deltagarna får möjlighet att koppla innehållet till sin egen verksamhet. Dessutom presenteras vinnarna av utmärkelsen A Sustainable Prize. Delar av konferensen genomförs på engelska och planeras att sändas internationellt.

Dagen före konferensen får partners till A Sustainable Tomorrow samt inbjudna representanter från näringslivet möjlighet att träffa föreläsarna för konkreta diskussioner om hur man ökar tempot i regionens hållbarhetsarbete.

För mer info, vänligen kontakta:
Bo Nilsson, grundare A Sustainable Tomorrow, 070-527 61 12, bo@granslosamoten.se
Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig A Sustainable Tomorrow, 070-471 69 75, catarina@granslosamoten.se

A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Vi skapar mervärden för individer, företag och samhällen genom att ta tillvara på mångfalden hos människor och få olika aktörer att samarbeta kring de globala hållbarhetsmålen. https://asustainabletomorrow.com.se

Taggar:

Om oss

A Sustainable Tomorrow är en modern mötesplats, både digital och fysisk. Vi tillhandahåller verktygen för att möta framtiden på bästa sätt genom att sammanföra personer som normalt inte möts i vardagen. Vi arrangerar konferenser, workshops och utbildningar med såväl svenska som internationella föreläsare och coacher. Allt med utgångspunkt från de 17 Globala målen för hållbar utveckling där vi konkret hjälper dig och ditt företag eller organisation att uppnå resultat. Vi bidrar till en mer hållbar morgondag och skapar nya affärsmöjligheter genom samarbeten.

Prenumerera

Media

Media

Citat

A Sustainable Tomorrow är ett viktigt gränsöverskridande initiativ som skapar engagemang på olika nivåer i samhället.
Fredrik Reinfeldt