Hållbarhetskonferens sår frön till nya samarbeten

Den 15 juni anordnades hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow (AST) på Malmö Live. Eventet lockade 175 personer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi. Syftet med konferensen är att inspirera till fler hållbara samarbeten och nya affärsmöjligheter.


Från vänster: Bo Nilsson, Eric Singler, Hannah Stanton, Catarina Rolfsdotter-Jansson, Staffan Hansén, Laura Storm

Först ut bland föreläsarna var Hannah Stanton, verksamhetschef på TheGoals.org och medlem i regeringens Agenda 2030-delegation. Hon talade om hur jämlikhet och passion är avgörande förutsättningar för att uppnå resultat i hållbarhetsarbetet. De globala målen för hållbar utveckling är en bra färdplan som alla människor kan använda för att hitta inspiration till sina personliga hållbarhetsmål.

Därefter följde den franske nudging-experten Eric Singler som talade om hur man kan skapa hållbara beteenden genom nudging. Metoden, som är gren inom beteendeekonomi, har fått stort genomslag bland politiker, organisationer och företag världen över. Publiken fick även lyssna till danska Laura Storm, grundare av The Regenerators, som höll ett föredrag om inre hållbarhet och cirkulär ekonomi. Hon visade bland annat hur vi kan hämta kraft och inspiration från naturen vid design av nya produkter och tjänster.

Samtliga föreläsare deltog sedan i ett visionärt framtidssamtal tillsammans med Staffan Hansén, vd SPP.
– Vi ser AST som en brobyggare inom FN:s globala mål nummer 17 – genomförande och globalt partnerskap. Detta är en hållbar arena där vi kan bygga nya relationer och hitta intressanta samarbetspartners från andra branscher, säger Staffan Hansén, vd SPP, rankat som världens mest hållbara försäkringsbolag och huvudpartner till AST.

Framtidens innovationer och system
Malmö stad och representanter från näringslivet presenterade M21 (Malmö för det 21: a århundradet), ett samarbete för utveckling av framtidens urbana innovationer och system med Agenda 2030 som grund. Här poängterades vikten av att hitta gemensamma målsättningar samt dela med sig av erfarenheter och idéer.

Under eftermiddagen lanserades A Sustainble Chair som tagits fram i samarbete med den socialt hållbara inredningsstudion Ett hem att trivas i med hjälp av skolelever från Malmö. Dessutom anordnades en workshop där deltagarna fick välja att fördjupa sig i följande globala hållbarhetsmål:
• Jämställdhet (mål 5)
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
• Minskad ojämlikhet (mål 10)
• Hållbara städer och samhällen (mål 11)

För mer info, vänligen kontakta:
Bo Nilsson, grundare AST, 070-527 61 12, bo@granslosamoten.se
Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig AST, 070-471 69 75, catarina@granslosamoten.se
Karin Tingstedt, projektledare evenemang Malmö stad, 070-863 30 83, karin.tingstedt@malmo.se
www.asustainabletomorrow.se

A Sustainable Tomorrow (AST) är en modern mötesplats, både digital och fysisk. Vi tillhandahåller verktygen för att möta framtiden på bästa sätt genom att sammanföra personer som normalt inte möts i vardagen. Vi arrangerar konferenser, workshops och utbildningar med såväl svenska som internationella föreläsare och coacher. Allt med utgångspunkt från de 17 Globala målen för hållbar utveckling där vi konkret hjälper dig och ditt företag eller organisation att uppnå resultat. Vi bidrar till en mer hållbar morgondag och skapar nya affärsmöjligheter genom samarbeten.

Taggar:

Om oss

A Sustainable Tomorrow är en modern mötesplats, både digital och fysisk. Vi tillhandahåller verktygen för att möta framtiden på bästa sätt genom att sammanföra personer som normalt inte möts i vardagen. Vi arrangerar konferenser, workshops och utbildningar med såväl svenska som internationella föreläsare och coacher. Allt med utgångspunkt från de 17 Globala målen för hållbar utveckling där vi konkret hjälper dig och ditt företag eller organisation att uppnå resultat. Vi bidrar till en mer hållbar morgondag och skapar nya affärsmöjligheter genom samarbeten.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ser AST som en brobyggare inom FN:s globala mål nummer 17 – genomförande och globalt partnerskap.
Staffan Hansén, vd SPP