Pella Thiel får A Sustainable Prize 2021

Report this content

Ekologen Pella Thiel tilldelas A Sustainable Prize 2021 för sitt arbete med att göra storskalig miljöförstöring (ekocid) till ett internationellt brott. Priset delades ut den 16 september i samband med hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow som följdes av cirka 5000 personer på lokala hubbar runt om i landet.


Foto: Marie Sparreus

Pella Thiel arbetar med fokus på paradigmskiftande idéer för omställning till ett samhälle i harmoni med naturen. Hon har varit med och startat svenska avdelningar i internationella nätverk som Naturens rättigheter, Omställningsnätverket och End Ecocide Sverige, där hon är ordförande. Hon medverkar även i FN-programmet Harmony with Nature.

– Det är fantastiskt härligt att få ett kvitto på att ens arbete gör skillnad! Inte minst för att jag, precis som A Sustainable Tomorrow, ser näringslivet som en viktig motor för hållbar utveckling. Just i den fråga jag arbetar mest med kan företag verkligen driva på omställningen och ge kraft åt andra samhällsaktörer genom att stödja införandet av storskalig miljöförstöring som ett internationellt brott, säger Pella Thiel.

A Sustainable Prize delades ut under hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow för att uppmärksamma insatser inom regenerativt näringsliv. Vinnaren får en bronsskulptur designad av Agneta Gynning. Pella Thiel är sakkunnig inom Ecocide Law Alliance – ett nytt initiativ som samlar näringslivet bakom införandet av ekocid som ett internationellt brott för att påskynda skiftet till en cirkulär ekonomi och ett regenerativt näringsliv.

­– Målet är att ekocid ska bli ett brott inom samma ramverk som de allvarligaste brotten mot mänskliga rättigheter: folkmord, krigsbrott, aggressionsbrott och brott mot mänskligheten. Det skulle innebära tre saker. För det första: ett starkt juridiskt skydd för de livsviktiga ekosystemen, med personligt ansvar för beslut som innebär stor skada på dem. För det andra: att investeringsflöden skiftar bort från destruktiva verksamheter och därmed kan stimulera en omställning till cirkulär ekonomi och innovation. För det tredje och kanske viktigaste: ett kulturellt skifte i den mänskliga relationen med naturen. Det är genom juridiken vi skapar en gemensam förståelse av rätt och fel. Lagar skyddar och möjliggör, nu är det dags för lagstiftning som skyddar ekosystemen och möjliggör ett näringsliv värt namnet – ett regenerativt näringsliv, säger Pella Thiel.

Tidigare vinnare av A Sustainable Prize:
• Helsingborgs stad
• The Hunger Project Sverige och Thurne Teknik
• Snömoln
• Football for Life genom FC Rosengård och Veidekke Sverige

För mer information, vänligen kontakta:
Bo Nilsson, grundare A Sustainable Tomorrow
E-post: bo@asustainabletomorrow.se
Telefon: 070-527 61 12

A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Vi sammanför hållbara aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och akademin. Vi skapar moderna och unika mötesplatser där kunskap sprids och nätverk skapas för att öka deltagarnas affärsnytta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling. www.asustainabletomorrow.se

Prenumerera

Media

Media