Företagen inte redo för e-handel visar undersökning från A.T. Kearney

Företagen inte redo för e-handel visar undersökning från A.T. Kearney Många företag anser sig inte redo för e-handel och företagsledningarna säger sig inte förstå hur e-handeln kommer att påverka deras företag. Det visar en undersökning från A.T. Kearney. Resultatet från undersökningen varierar mellan olika världsdelar. Generellt har företag i USA kommit längst i sina e-handelssatsningar. 78 procent av företagsledarna i USA anser att Internet har påverkat deras affärsmodeller - motsvarande siffra för Europa är 46 procent. Ser man över de närmaste tre åren anser cirka 80 procent av företagen i Europa att e-business är deras största utmaning medan motsvarande tal för USA är endast cirka 50 procent. Undersökningen är baserad på 251 intervjuer med företagsledare i 26 länder, varav 21 företag är nordiska. Många av de tillfrågade tror att e-handeln kommer ha stor betydelse för deras framtida affärsverksamhet men att de inte ser det inte som den enda orsaken till framgång. - Det är förvånande att nästan hälften av alla företag i Europa inte anser sig ha märkt av de möjligheter som Internet skapar för deras affärer, säger Mikael Gustafson, konsult på A.T Kearney i Stockholm. Det kan förklara varför många företag anser sig fortsatt behöva prioritera förbättrade processer och allmänt IT stöd till dessa, fortsätter Mikael Gustafson. Samtidigt visar undersökningen en begynnande skillnad mellan företag som kommit långt i sina e-handelssatsningar och övriga. - Det företag som anser sig ha kommit längst är stora, globala företag som ofta ger uttryck för en stark kundfokusering och säger sig ha företagsledningar där IT är en del av den strategiska agendan, säger Mikael Gustafson. Vidare visar A.T. Kearney's undersökning att trots den snabba ökningen av handelsplatser på nätet så tvekar många företag fortfarande. Endast 44 procent av de tillfrågade företagsledarna säger sig vara intresserade av att delta. Bland framgångsfaktorerna nämner företagen vikten av att man utvecklar och bibehåller sitt fokus på kunden samt förmågan att attrahera och behålla sina medarbetare. Osäkerheten från påverkan av e-handel visar sig i att just flexibilitet snabbt avancerar som en av de viktigaste framtida framgångsfaktorerna. Den fullständiga undersökningen finns att ladda ner på www.atkearney.com. För ytterligare information kontakta: Mikael Gustafson, tel +46 8-679 39 00 A.T. Kearney Stockholm eller mobiltelefon 0708-53 06 84. A.T. Kearney A.T. Kearney är ett globalt företag, specialiserade på managementkonsulting och chefsrekrytering. Företaget etablerades redan för 70 år sedan som ett av de första managementkonsultföretagen. Sedan dess har A.T. Kearney arbetat med många ledande företag runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Chicago. Idag har företaget 4.600 medarbetare över hela världen. Klienterna återfinns inom alla branscher och i alla världsdelar. A.T. Kearney har kontor i 57 städer och 34 länder i Amerika, Asien och Europa. Mer information om företaget finns på www.atkearney.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar