Oro över att USAs ekonomi har fått influensa - minskar inte intresset för utländska investeringar

Oro över att USAs ekonomi har fått influensa - minskar inte intresset för utländska investeringar Utlandsinvesteringarna fortsätter att växa trots en ökad oro över USAs ekonomi. Nya marknader vinner terräng och länder som Brasilien, Kina, Mexico och Indien blir allt mer attraktiva för investerare. Det visar A.T. Kearney's årliga undersökning om utländska direktinvesteringar som släpps idag. - Investerare världen över är oroliga för att den amerikanska ekonomin har fått influensa, Vår undersökning pekar på att en mjuklandning för den amerikanska ekonomin är den viktigaste faktorn för investerares beslut i år. Vi förväntar oss därmed att omfattningen av utländska direktinvesteringar kommer att fortsätta att växa även om det sker i betydligt lägre takt, säger Paul A. Laudicina, ordförande och vd på A..T. Kearney 's Global Business Policy Council. Den årliga undersökningen omfattar 1000 ledande företag runt om i världen och visar att optimismen om den globala ekonomin har minskat avsevärt under det senaste året. Men trots oro för världsekonomin planerar 85 procent av företagsledarna att ha kvar eller öka sina investeringar utomlands. Det är en positiv signal för framtida utländska investeringar. USA är det land som företagsledare helst vill investera i. Kina och Brasilien slår Storbritannien och placerar sig på andra plats som mål för utländska investeringar inom den närmaste framtiden. Mexico har blivit allt populärare och hamnar på femte plats jämfört med sjunde plats förra året. Förnyat intresse för Asien Kina ses som mer attraktivt och får en andra placering jämfört med tredje plats förra året. Ökat intresse för förstagångsinvesteringar i Asien höjer regionens framtida prognos. Att Singapore och Taiwan ses som avsevärt mer attraktiva gör också att Asiens framtid ser ännu ljusare ut. Singapore hoppade från tjugoförsta till trettonde plats. Det innebär en 32-procentig ökning jämfört med förra året. Taiwan följde efter och hamnar på nittonde plats, fyra placeringar upp jämfört med förra året. Dubbelt så många asiatiska företagsledare uttryckte större optimism om den globala ekonomin än investerare i allmänhet. Asiens positiva syn kan till stor del vara en reflektion av den egna ekonomiska återhämtningen och regionens förutsättningar för en långsiktig tillväxt. - De asiatiska tigrarna verkar ryta igen, säger Paul A.. Laudicina. Årets Index pekar tydligt på att Asien återigen är i investerarnas gunst. Nya marknader kommer tillbaka Många företagsledare har för avsikt att styra tre fjärdedelar av sina förstagångsinvesteringar mot utvecklingsekonomier. Brasilien, Kina, Mexico och Indien låg högst på listan av sannolika destinationer för dessa investeringar. Vad gäller förstagångsinvesteringar i Europa dominerade länder i Central- och Östeuropa. De kan komma att utgöra mer än hälften av alla förstagångsinvesteringar av europeiska företag. Nästan alla företagsledare anser att ovisshet över medlemskap i Euron kan påverka investeringsflöden i Storbritannien. - Euron är fortfarande en oberoende variabel. Investerare bryr sig mer om att Storbritannien fattar ett beslut om valuta snarare än vilken valuta de sedan väljer, säger Paul A.. Laudicina. Europeiska företag föredrar förvärv och fusioner Sextio procent av de globala företagsledare som deltog i undersökningen föredrar förvärv och fusioner framför andra former för att ta sig in på utländska marknader. De flesta investerare som föredrar förvärv och fusioner anser att utvecklingen av ekonomin i Europa är en av de tre viktigaste internationella faktorerna som påverkar deras beslut om utländska investeringar. Europeiska chefer är mer förtjusta i förvärv och fusioner. Detta indikerar att framtida aktivitet inom förvärv och fusioner på global nivå kan komma att styras av förändringar på de europeiska marknaderna. För ytterligare information kontakta: Lisa Abrahamson, marknadschef A.T. Kearney, tel +47 22 47 47 00, mobiltelefon +47 915 86 284 eller e-mail: lisa.abrahamson@atkearney.com A.T. Kearney A.T. Kearney är ett globalt företag, specialiserade på managementkonsulting. Företaget etablerades redan 1926 som ett av de första managementkonsultföretagen. Sedan dess har A.T. Kearney arbetat med många ledande företag runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Chicago. Idag har företaget 4.700 medarbetare över hela världen. Klienterna återfinns inom alla branscher och i alla världsdelar. A.T. Kearney har kontor i 57 städer och 34 länder i Amerika, Asien och Europa. Mer information om företaget finns på www.atkearney.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01050/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01050/bit0001.ppt Tabeller