Penser Access: A1M Pharma - Planerar kliniska studier under Q4’18

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 14,8 (18,4) och var i linje med vår förväntan. Minskningen jämfört med fjolåret var primärt driven av något lägre R&D-aktivitet. Vi räknade tidigare med att bolaget kunde skicka in den kompletterande ansökan till Läkemedelsverket innan sommaren. Bytet av tillverkningspartner medför en ytterligare försening men bolaget bibehåller tidsplanen för studien. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/planerar-kliniska-studier-under-q418/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin samt fetalt hemoglobin som diagnostisk markör.

Prenumerera