A3 Halvårsrapport januari - juni 2019

Report this content


April - juni i sammandrag

• Rörelseintäkterna uppgick till 198,4 MSEK (200,1) 

• EBITDA-resultatet uppgick till 17,5 MSEK (13,6) 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 MSEK (0,4) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,9 MSEK (29,6) 

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,01 SEK (0,03) 

• Årsstämman beslutade en utdelning om 1,25 SEK per aktie, varav 0,75 SEK utbetalades i juni


Januari - juni i sammandrag

• Rörelseintäkterna uppgick till 401,2 MSEK (402,9) 

• EBITDA-resultatet uppgick till 35,5 MSEK (23,8) 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 MSEK (-2,5) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,3 MSEK (34,3) 

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,10 SEK (-0,03)

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:30 CET. 

Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på investors.A3.se alternativt beställas från bolaget via ir@a3.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Annika Westberg, CFO

annika.westberg@a3.se
+46 (0)73 866 39 99

OM A3

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE. Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på A3.se 

Taggar: