A3 Halvårsrapport januari - juni 2020

Report this content

Närmare 5 000 nya fiberkunder i öppna stadsnät och de operationella kostnader nu nere på låga 31,7 MSEK 

 

April - juni i sammandrag 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 190,2 MSEK (198,4) 

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -3,4 MSEK (0,8) 

 • EBITDA-resultatet uppgick till 14,4 MSEK (17,5) 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,3 MSEK (34,8) 

 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,11 SEK (0,01) 
   

Januari - juni i sammandrag 
 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 384,7 MSEK (401,2) 

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -4,6 MSEK (2,2) 

 • EBITDA-resultatet uppgick till 30,9 MSEK (35,5) 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,3 MSEK (69,2) 

 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,09 SEK (0,10) 

 

För detaljerad kommentar på andra kvartalet, vänligen se länk www.vimeo.com/a3sverige.

Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på investors.A3.se, alternativt beställas från bolaget via ir@a3.se
 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08:30 CET.


För ytterligare information:
 

Paul Moonga, VD

Mobil: +46 (0)70 959 06 66
E-post: paul@a3.se

 

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE. Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.A3.se.

Media

Media