• news.cision.com/
  • A3/
  • A3 har fastställt avstämningsdag för resterande aktieutdelning

A3 har fastställt avstämningsdag för resterande aktieutdelning

Report this content


Stockholm den 21 augusti 2019, kl 15:30

På årsstämma den 23 maj 2019 beslutades en ordinarie aktieutdelning om 1,25 kr per aktie, totalt 41 071 803,75 kronor varvid bestämdes att en första utbetalning om 0,75 kr per aktie skulle ske i anslutning till stämman samt uppdrogs åt styrelsen att bestämma avstämningsdag för resterande del (0,50 kr) att utbetalas senast under september.

A3s styrelse har idag fastställt avstämningsdag till den 2 september 2019, vilket innebär att utbetalning av resterande 0,50 kr per aktie kommer att ske omkring den 5 september 2019.


Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 15:30 CET. 


För ytterligare information:

A3

Paul Moonga, CEO

Mobil:                +46 (0)70 959 06 66

E-post:              paul@a3.se


A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE. Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Taggar:

A3

Prenumerera

Dokument & länkar