A3 stöttar Stockholms Stadsmission i Coronakrisen.

Vi på A3 har alltid som mål att engagera oss där det finns möjlighet att hjälpa. Världspandemin Covid-19 har tagit hårt på både näringsliv och samhället i stort, och de värst drabbade är dom som har allra minst resurser; isolerade äldre, familjer i fattigdom, hemlösa och många fler. 

”Ingen är immun mot den rådande Covid-19 krisen. Därför det är viktigt för oss att fortsätta stötta de som är mest utsatta och försäkra en bättre framtid för alla. Tillsammans kan vi göra skillnad!” - Paul Moonga, A3

Med en donation till Stockholms Stadsmission vet vi att våra resurser går dit de verkligen behövs, och tror och hoppas att det kan göra skillnad i dessa oroliga tider. För att få reda på hur även du kan bidra, besök: www.stadsmissionen.se.

#A3AgainstCorona 

“Hela samhället har drabbats hårt av Coronakrisen, men särskilt de som redan levde under svåra förhållanden. A3s stöd har därför varit oerhört viktigt.” - Robin Benigh, Stockholms Stadsmission

 

A3 - För en bättre värld 

Som ett lönsamt och utmanande bolag är det viktigt för oss att ta ansvar och ge tillbaka till samhället. Förutom Stadsmissionen, har vi även givit stöd åt andra organisationer och initiativ, som Röda Korset, Läkare utan Gränser, UNHCR, WWF, AMI, Pink October, AMI, Oxfam med flera. Det här är ett betydelsefullt engagemang som vi kan, och kommer att fortsätta med tack vare vårt fantastiska team och våra lojala kunder.

För ytterligare information:
 

Paul Moonga, VD

Mobil: +46 (0)70 959 06 66
E-post: paul@a3.se

 

Prenumerera

Dokument & länkar