• news.cision.com/
  • A3/
  • A3s nya försäljningsstruktur inom affärsområdet Telekom avslutar första halvåret 2020 med stora framgångar!

A3s nya försäljningsstruktur inom affärsområdet Telekom avslutar första halvåret 2020 med stora framgångar!

Report this content

Trots rådande Covid-19 situation, har A3 sett positiva resultat inom flera affärssegment, och slagit rekord i orderingångsvärde för en specifik månad. 

2020 har präglats starkt av den rådande Covid-19 situationen, och tidigare har vi aviserat att försäljningen inom affärsområdet “IT-tjänster” påverkats negativt på grund av läget. Dock har vi sett en riktigt positiv utveckling inom andra områden - ett av dem är företagssegmentet “Telekom”. Från årets början till nu, två kvartal in i 2020, har försäljningen ökat med 10-15% varje månad, med ett orderingångsvärde om 23 miljoner för juni. Detta resultat är det högsta månadsresultatet som uppnåtts någonsin för A3, och vi kan konstatera ett otroligt starkt avslut på det första halvåret.  

"Nu är det definitivt läge att klappa sig på axeln, både som företag och individ!"

- Tommy Inkilä, Head of Corporate Sales, A3

 

A3 fortsätter att vinna avrop genom Kammarkollegiet och utöver de avtal som kommunicerades i samband med den senaste kvartalsrapporten har vi lagt till Nykvarn Kommun som har upphandlat kommunikation som tjänst genom att välja A3s molnväxellösning. I tillägg till detta så har även viktiga avtal slutits för försäljning av bredbandstjänster, både kollektivavtal (föreningar) och direktavtal mot företag. 

  

”Vi insåg tidigt att en effektiv B2B försäljning skulle kräva ett omtag i en värld som hastigt blivit mycket mer digital samt mer influerat av nya medier - även för företag. Vi agerade snabbt och sjösatte en ny organisation, ny ledning och ett nytt arbetssätt i februari månad, strax innan Covid-19 bröt ut för fullt. Självklart så påverkades våra aktiviteter av pandemin, men Tommy Inkilä och hans säljorganisation har visat att det går att skapa positiva resultat genom att systematisk fokusera på de kärnaktiviteter som krävs för att “close:a” sales i ett klimat där företag bearbetas mer och mer på distans. Vi kan nu påbörja semesterperioden med vetskapen att vi har satt ett all time high orderingångsvärde i juni månad, samt har en mycket attraktiv pipeline att bearbeta efter sommaren. Nu hoppas vi även att affärsområdet för IT-tjänster skall kunna återhämta sig i nästa halvår!” 

- Paul Moonga, VD, A3


För ytterligare information:
 

Paul Moonga, VD

Mobil: +46 (0)70 959 06 66
E-post: paul@a3.se

 

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE. Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.A3.se.

Media

Media