AllTele, T3, Delegate och IT-Total Västernorrland går samman under det nya namnet A3

I höst bildas IT- och telekomföretaget A3. Det är en kombination av det bästa från det börsnoterade företaget AllTele, Gasell-företaget T3 och IT-konsultföretagen Delegate och IT-Total Västernorrland. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster och moderna IT-lösningar till privatpersoner och företag.

För oss är det självklart att IT, kommunikationstjänster och hårdvara flyter ihop och funkar sömlöst, eftersom det är så företag jobbar idag. Här blir det personliga mötet med kunden än viktigare. Vi tar ett helhetsansvar och månar om att allt fungerar.

Vår VD Johan Hellström berättar:

– Målsättningen med det nya företaget är att ta tillvara på och betona det norrländska ursprunget i både ord och handling. I grunden handlar det om en inställning där vi lyssnar mer än vi pratar, och levererar på riktigt istället för att sälja luftslott och blufflova. Vårt jobb att göra den digitala tillvaron enkel, trygg och i balans med allt annat i livet, säger han.

Under det kommande halvåret kommer bolagen att byta skepnad. Följ utvecklingen på www.a3.se och i våra ordinarie kanaler.


För ytterligare information:

Johan Hellström, CEO AllTele

Mobil: +46 (0)706 56 77 90

E-post: johan.hellstrom@alltele.se

Denna information är sådan information som AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar