AllTele delårsrapport januari-september 2012

Händelser under delårsperioden januari-september 2012

  • Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört med motsvarande period 2011.
  • Förseningen att stänga Ventelos MVNO-plattform har påverkat resultatet negativt med cirka 5 Mkr under tredje kvartalet.
  • Botkyrka kommun har i upphandling valt AllTele för treårigt avtal värt ca 27 Mkr.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se