AllTele förvärvar Boxers ADSL-och VoIP-kunder

AllTele fortsätter göra taktiska förvärv på den svenska bredbands- och telekommarknaden och utökar kundstocken med 9500 kunder.

AllTele köper 9500 ADSL-kunder av Boxer varav 3900 av dessa även innehar tjänsten VoIP. Förvärvet realiseras den 15 december och har en årlig omsättning om 24 MSEK. Köpet påverkar inte kunderna eftersom inga nät- eller prisförändringar sker.

-       Vi är glada över att ha förvärvat den här kundstocken och med vår breda produktportfölj kan vi nu erbjuda kunderna ännu fler tjänster från samma leverantör. Förvärvet stärker AllTeles ställning som leverantör av bredbands- och telefonitjänster, säger AllTeles VD Paul Moonga.

Kontakt AllTele
Paul Moonga, VD
Mobil: 0709 590666
E-post: paul.moonga@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar