AllTele förvärvar Ringias kundstock

Utökad kundstock säkrar intäkter och motverkar churn, AllTele erbjuder sina nya kunder ett större tjänsteutbud och spår därmed ökad försäljning.

AllTele har träffat avtal om förvärv av bolagets kundstock som uppgår till strax över 4000 fasttelefonikunder samt 700 mobiltelefonkunder med en årlig omsättning på 22 MSEK. AllTele besitter sedan innan den kapacitet som krävs för att hantera kundstocken och säkrar därmed ökade intäkter utan organisatorisk påverkan.

-       Förvärvet passar in med AllTeles befintliga kundstock och innebär att AllTele säkrar intäkter och motverkar churn, säger AllTeles VD Paul Moonga

Ringia har endast kunnat erbjuda sina kunder ett fåtal tjänster vilket öppnar upp för nyförsäljning av övriga tjänster när kundstocken integreras i AllTeles tjänsteportfölj.

-       Eftersom vi kan erbjuda kunderna en större och mer varierad tjänsteportfölj räknar vi med ökad försäljning för AllTele och utökad service för våra nya kunder, fortsätter Moonga.

Kontakt AllTele
Paul Moonga, VD
Mobil: 0709 590666
E-post: paul.moonga@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Prenumerera