AllTele fullföljer förvärvet av Universal Telecom

Efter genomförda due diligence-undersökningar, och då även övriga villkor för förvärvet av Universal Telecom är uppfyllda, har AllTele och Timepiece avtalat om att fullfölja förvärvet. Förvärvet godkändes i förra veckan av AllTeles aktieägare på extra bolagsstämma.

Förvärvet innebär att AllTele tillträder samtliga aktier i det nybildade bolaget AllTele LDA per den 1 april 2013. Det nya helägda dotterbolaget kommer från tillträdet att driva verksamhet med AllTeles och Universals sammanslagna kundstockar på den svenska konsumentmarknaden med en uppskattad årlig omsättning överstigande 600 miljoner kronor.

-   Det här är en milstolpe i skapandet av en av de största oberoende teleoperatörerna på Svenska marknaden och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt för AllTele i den konsolidering som nu pågår, säger Carlos Riera, VD för AllTele.

   
Eventuella frågor besvaras av AllTeles VD, Carlos Riera, 0701-87 17 73.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om AllTele (www.alltele.se)
AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Vi levererar fast och mobil telefoni, bredband, TV och molnbaserade växellösningar till privatkunder och företag i hela Sverige. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar