• news.cision.com/
  • A3/
  • AllTele har träffat avtal om förvärv av Canal Digitals IPTV-verksamhet via Com Hem

AllTele har träffat avtal om förvärv av Canal Digitals IPTV-verksamhet via Com Hem

Report this content
  • Förvärvet omfattar Canal Digitals svenska IPTV-verksamhet med c:a 22 000 IPTV-kunder och teknikplattform
  • AllTele utvecklar sin TV-leverans och blir fullskalig Triple-Play leverantör
  • AllTele blir betydande ÅF-leverantör av TV
  • Förvärvet kräver godkännande från Konkurrensverket

AllTele förvärvar Canal Digital Kabel-TV AB:s 22 000 IPTV-kunder och tillhörande teknikplattform efter att Com Hem AB förvärvat bolaget av Canal Digital Sverige AB. IPTV-verksamheten omfattar c:a 22 000 IPTV-kunder, vilket motsvarar c:a 10 procent av alla TV-kunderna hos Canal Digital Kabel-TV AB. Affären gör AllTele till den största leverantören av IPTV i Svenska stadsnät samt den tredje största leverantören av IPTV i Sverige. Genom förvärvet får AllTele tillgång till en fungerande teknikplattform med möjlighet att tillhandahålla moderna TV-tjänster och video on demand innehåll.

AllTele intar efter förvärvet en ny ställning på marknaden med ett komplett Triple-Play erbjudande. AllTele gör bedömningen att en framtidssäker Triple-Play leverans är en viktig förutsättning i arbetet med fortsatt hög tillväxt inom framförallt privatkundsmarknaden via stadsnät och direktanslutna fastigheter. AllTele blir med förvärvet även en betydande leverantör av TV via återförsäljare.

- AllTele får i och med denna affär både en kritisk kundmassa och en uppskalad teknikplattform för att snabbt kunna uppnå lönsamhet inom IPTV-segmentet samt en förstärkt position på marknaden som helhetsleverantör av framtidssäkra kommunikations- och mediatjänster, säger Ola Norberg VD AllTele.

Förvärvet är villkorat av godkännande från Konkurrensverket och det kan för närvarande inte bedömas när tillträde kan äga rum. Om godkännande inte har erhållits före den 31 december 2011 kommer avtalet ej att fullföljas. Vidare är förvärvet villkorat av att slutligt köpeavtal upprättas vilket kommer att ske i anslutning till tillträded av verksamheten. Köpeskillingen för verksamhet är baserad på antalet kunder vid tillträdet. Priset har bestämts till 500 kr per IPTV-kund, fn c:a 11 miljoner kr, förvärvet kommer att finansieras ur AllTeles kassaflöde genom förvärvskredit hos bank. I samband med detta kommer även slutliga villkor för förvärvet att fastställas och kommuniceras. Förvärvet innebär att IPTV-verksamheten bryts ut ur ett nybildat bolag med mycket kort historik. AllTeles bedömningsgrund för affären är hur verksamheten kan komma att utvecklas som en integrerad del i AllTeles befintliga IPTV-verksamhet.

Kontakt AllTele

Peter Bellgran
Mobil:                                               +46 (0)73 424 88 88
E-post:                                             peter.bellgran@alltele.s
e

Ola Norberg
Mobil:                                               +46 (0)70 666 00 50
E-post:                                             ola.norberg@alltele.s
e

Om AllTele

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan det listades på First North den 1 mars 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter. AllTele utmanar de större aktörerna TeliaSonera, Telenor (Telenor, Bredbandsbolaget, Glocalnet), Tele2 och ComHem med en förmånlig prisbild och hjälper därmed privat- och företagskunder att minska sina kommunikationskostnader. AllTele erbjuder numera en rikstäckande kommunikationslösning för såväl bredband som telefoni. AllTeles telefonierbjudande kan fås både som modern och billig IP-telefoni och som traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandstjänsten tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL.

Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se

AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Linköping, Luleå, Umeå, Vadstena, Vilhelmina och Östersund.

Taggar:

Dokument & länkar