AllTele köper Bixia Telecom

AllTele har träffat avtal om förvärv av Bixia Telecom AB med 17 500 telefoni- och bredbandskunder och med en årsomsättning om cirka 35 Mkr.

Totalt berör förvärvet cirka 15 000 fasttelefonikunder, 700 IP-telefoni- och 800 bredbandskunder via stadsnät. Till detta kommer cirka 1000 mobilabonnemang. Ingen personal följer med i köpet. Köpesumman uppgår till 15 MSEK. Genom förvärvet visar AllTele vägen för en fortsatt konsolidering av den svenska data- och telekomarenan.

Kunderna kommer i samband med förvärvet att överföras till AllTeles helägda dotterbolag AllTele LDA vars verksamhet fokuserar på helhetslösningar för data- telekommunikation till privatkunder.

  • Kunderna kommer efter förvärvet att få möjligheter till ytterligare telefoni-, bredband- och TV-tjänster, säger AllTeles VD Carlos Riera och fortsätter, något som självklart ger kunderna möjlighet att få tillgång till en långsiktig helhetslösning för sina behov av data- och telekommunikation.

El och telefoni delas naturligt

Elhandelsbolaget Bixia har erbjudit telefonitjänster i cirka tio år. El och telefoni har historiskt sett haft många gemensamma nämnare som tjänsteprodukter och varit en gynnsam affär.

  • Affärslogiken och synergieffekterna mellan el och telefoni som fanns tidigare håller på att försvinna i takt med telekombranschens förändring och vi beslöt därför att avyttra vår telefoniverksamhet. Vi är glada å kundernas vägnar att det var AllTele som drog det längsta strået. AllTele har mycket gott renommé och vi önskar dem lycka till med befintliga och kommande affärer, säger Tom Istgren, vd på Bixia AB.

Denna information är sådan som AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

VD, Carlos Riera
Mobil:            +46 (0)70-187 17 73
E-post:          carlos.riera@alltele.se

Bixia AB

VD, Tom Istgren
Mobil:            +46 (0)70-313 79 42

Pressansvarig, Anna Fjellner
Mobil:            +46 (0)76-828 58 11
E-post:          anna.fjellner@bixia.se

Om AllTele

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion. Läs mer på www.alltele.se.

Om Bixia AB

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi

Tillsammans har vi 18 kontor och butiker i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Ljungby, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Sjöbo, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, och Ängelholm. Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden. Cirka 2 TWh från 750 anläggningar. Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se.

Taggar:

Prenumerera