AllTeles riktade emission fulltecknad!

AllTeles styrelse har fattat beslut om tilldelning av samtliga 1.525.000 aktier i en riktad nyemission, vilket innebär att emissionen blev fulltecknad. AllTele tillförs 19 miljoner kronor före emissionskostnader till finansiering av förvärvet av Phoneras privatkundstock inom ip-telefoni, fast telefoni- och bredband.

Genom emissionen har AllTele nu säkrat finansieringen av förvärvet av den privatkundstock som nyligen förvärvats från Phonera. AllTele tillträder enligt avtalet kundstocken den 1 juli. AllTele tillträder samtidigt de kundavtal som förvärvats från Vattenfall Infocom. Sammantaget innebär detta att AllTele per den 1 juli tillförs närmare 80.000 kunder.

- Genom emissionen har vi nu säkerställt finansieringen av de förvärv som AllTele har arbetat med under hela våren. Vi är mycket glada över det stora intresse som visats att teckna aktier i bolaget för säkerställandet av den tillväxtplan som styrelsen slagit fast, säger Ola Norberg, VD i AlllTele.

Erik Penser Fondkommission har varit rådgivare åt AllTele i samband med emissionens genomförande.

För ytterligare information, kontakta:


AllTele
Ola Norberg, vd
Telefon: +46 (0) 910 20 00 00
Mobil: +46 (0) 70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se


Om AllTele
AllTele levererar med rikstäckning fast telefoni och bredbandstjänster till privatkunder samt små och medelstora företag.

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är sedan mars 2007 listat på First North och utgör en av Sveriges ledande bredbands- och telefonioperatörer som efter förvärven av Vattenfall och Phoneras kundstockar omfattar cirka 130 000 aktiva abonnenter. Mer information på www.alltele.se

Mangold Fondkommission AB är certified advisor för AllTele

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar