Delårsrapport januari-mars 2017

Januari-mars i sammandrag

  • Rörelseintäkterna uppgick till 203,6 MSEK (184,0)
  • EBITDA-resultatet uppgick till 18,5 MSEK (18,4). Integrationskostnader påverkar resultat
    negativt med 2,4 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,1 MSEK (7,3).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 MSEK (52,0).
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,15 SEK (0,24).
  • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet 44,9 MSEK (18,8)


För ytterligare information:

Johan Hellström, CEO AllTele

Mobil: +46 (0)706 56 77 90

E-post: johan.hellstrom@t3.se


Denna information är sådan information som AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 8:30 CET.



Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele Privat levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar