• news.cision.com/
  • A3/
  • Förändringar i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolagets styrelse

Förändringar i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolagets styrelse

Report this content

Anna Philipson har idag aviserat att hon lämnar A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (Publikt) med effekt från dagens datum. Anledningen till avgången är personliga skäl. 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl. 08:30 CET

För ytterligare information:
 

Thomas Nygren, Styrelseordförande

Mobil: +46 (0)708925524
E-post: thomas.nygren@hamilton.se

 


A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE. Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.A3.se 

Dokument & länkar