Halvårsrapport januari-juni 2018

April – juni i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 200,1 MSEK (213,1).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 13,6 MSEK (17,4).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick 0,4 MSEK (3,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,6 MSEK (27,0).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (0,11).
 • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 64,7 MSEK (43,2).
 • Årsstämman beslutade en utdelning om 1,25 SEK per aktie och utbetalning genomfördes i juni

Januari – juni i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 402,9 MSEK (416,7).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 23,8 MSEK (35,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -2,5 MSEK (9,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,3 MSEK (38,7).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,03 SEK (0,26).


För ytterligare information:

A3

Paul Moonga, CEO

Mobil:                +46 (0)70 959 06 66

E-post:              paul@a3.se


Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 8:30 CET. Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på www.a3.se alternativt beställas från bolaget via ir@a3.se.

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE. Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera