Kommuniké från AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ) extra bolagsstämma den 17 september 2014 – byte av styrelseordförande och VD

Med anledning av styrelsens beslut den 22 augusti 2014 att utse Mark Hauschildt som permanent VD för bolaget, har idag beslut fattats på extra bolagsstämma att styrelseledamoten Thomas Nygren ersätter Hauschildt som styrelseordförande för AllTele. Mark Hauschildt kvarstannar i styrelsen som ordinarie ledamot och ersätter från och med dagens datum den tidigare tillförordnade VDn Paul Moonga. Samtidigt beslutades att bolaget inte längre ska ha någon vice VD. Mark Hauschildt, VD

Mobil:                                               +46 (0)73 101 11 51

E-post:                                             mark.hauschildt@alltele.sePaul Moonga

Mobil:                                               +46 (0)70 959 06 66

E-post:                                             paul.moonga@alltele.seOm AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar