Kommuniké från extra bolagsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ) den 27 juni 2008

På dagens extra bolagsstämma beslöt aktieägarna i AllTele att godkänna styrelsens tidigare beslut om nyemission utan företräde av högst 1.525.000 aktier till finansiering av förvärvet av Phonera ABs privatkundstock inom ip-telefoni, fast telefoni och bredband. Såsom tidigare meddelats är emissionen fulltecknad och inbringar 19 miljoner kronor till AllTele. Vidare beslöt aktieägarna att godkänna styrelsens beslut om apportemission av 1 miljon aktier till Phonera AB som delbetalning för kundstocken.

Stockholm den 27 juni 2008
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)
Styrelsen

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar