Korrigering; Kommuniké från AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ) extra bolagsstämma den 1 december 2017

Korrigering gällande bifogade fil som tidigare var felaktig.

På dagens extra bolagsstämma beslutades om ändring av bolagets firma i enlighet med förslaget från styrelsen. Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, varigenom bolagets firma ändras till A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ).

För ytterligare information:A3

Johan Hellström, CEO

Mobil:                                  +46 (0) 70 656 77 90

E-post:                                johan.hellstrom@a3.se

Om A3 (www.a3.se)

A3 Allmänna Svenska IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via A3 AB levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via A3 Företag AB levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar