Kvartalsrapport januari-mars 2018

Januari–mars i sammandrag

  • Rörelseintäkterna uppgick till 202,8 MSEK (203,6).
  • EBITDA-resultatet uppgick till 10,2 MSEK (18,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -2,9 MSEK (5,1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,7 MSEK (11,7).
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,06 SEK (0,15).
  • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 59,8 MSEK (44,9).


För ytterligare information:

A3

Paul Moonga, CEO

Mobil:                +46 (0)70 959 06 66

E-post:              paul@a3.seDenna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 8:30 CET.


Om A3

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera