Rättelse: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande - "A3s nya försäljningsstruktur inom affärsområdet Telekom avslutar för halvåret 2020 med stora framgångar"

A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet gällande att Telekoms framgångar under första halvåret 2020, som publicerades idag den 6 juli 2020 kl. 15.00 CET.

Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet:

 

"Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning."


För ytterligare information:
 

Paul Moonga, VD

Mobil: +46 (0)70 959 06 66
E-post: paul@a3.se

 

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE. Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.A3.se.

Prenumerera