Redeye: A3 - Resistent men inte immunt

Redeye sänker värdering av A3 efter en något sämre rapport än väntat samt nedjusterade försäljningsantaganden (till följd av coronakrisen; framförallt IT-tjänster förväntas påverkas). Vi ser dock fortsatt positivt på värderingen där uppsidan till vårt nya base case på 18,0 (20,0) kronor per aktie uppgår till ~40%.

 

Läs mer och ladda ned analysen: https://bit.ly/3cwN9Pi

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/      

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera