Redeye: A3 - Stabil rapport

Rapporten för det fjärde kvartalet var överlag stabil där A3 framförallt lyckas öka intäkterna samt uppvisa en fortsatt god kostnadskontroll, den enda mindre plumpen gäller bruttomarginalen. I övrigt kommer A3 under 2019 börja visa en fördjupad information kring IT-tjänster samt antal fiberanslutna kunder, ett initiativ vi såklart är positiva till då det ökar transparensen samt ökar förståelsen för två viktiga värdedrivare. Rapporten föranleder endast mindre justeringar utan effekt på värderingen

Läs mer och ladda ned analysen: http://bit.ly/2Thd8Et 

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/      

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera