Vice VD Henrik Nilsson lämnar A3

Vice VD & Head of Private Sales, Henrik Nilsson väljer att lämna A3 på egen begäran. Henrik påbörjade sin anställning 2011 på dåvarande T3 och har framgångsrikt fullföljt ett antal ansvarsområden inom koncernen.

- Henrik har varit en stor tillgång för oss och jag beklagar att våra vägar skiljs åt. Samtidigt gläds jag med Henrik och önskar honom lycka till i sin nya utmaning, säger Paul Moonga, VD på A3.

Moses Ntereke, idag produktchef, övertar ansvarsområdet Private Sales.

För ytterligare information:

A3

Paul Moonga, CEO

Mobil:                +46 (0)70 959 06 66

E-post:              paul@a3.se

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Taggar:

A3

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera