Prostatacancerscreening med Stockholm3 är kostnadseffektivt och minskar antalet onödiga biopsier

Report this content

STOCKHOLM, 22 mars 2021. A3P Biomedical tillkännagav idag att en oberoende, expertgranskad studie visar på hälsoekonomiska fördelar för prostatacancerscreening med Stockholm3 i jämförelse med PSA. Resultaten från studien visar att Stockholm3-testet är kostnadseffektivt och minskar andelen onödiga biopsier jämfört med screening med nuvarande praxis PSA test.

Tidigare expertgranskade studier, exempelvis STHLM3-studien där 58 000 män deltog (publicerad i The Lancet Oncology 2015), visar att Stockholm3 har betydande hälsofördelar i jämförelse med nuvarande praxis PSA-test. Bland annat minskar antalet onödiga biopsier med 50 procent (1). Samtidigt visar andra studier att Stockholm3 hittar fler fall av behandlingskrävande prostatacancer tidigt (1).

En ny oberoende, expertgranskad studie drar nu samma slutsatser: förutom minskat antal onödiga och potentiellt skadliga biopsier, har prostatacancerscreening med Stockholm3 hälsoekonomiska fördelar jämfört med PSA.

Huvudresultatet av studien (The cost effectiveness of prostate cancer screening using the Stockholm3 test, Karlsson et al, Plos One, Feb 2020) är att prostatacancerscreening med Stockholm3 var fjärde år för män med en initial PSA ≥ 2,0 ng/ml är kostnadseffektivt och minskar antalet onödiga biopsier i jämförelse med enbart PSA-testet. Den inkrementella kostnadseffektivitetskvoten (ICER) för Stockholm3 är 5 663 €/QALY i jämförelse med PSA, något som anses vara en låg kostnad för att förbättra kvalitetsjusterad livstid (QALY).

Studien bygger på data från Stockholms PSA- och biopsiregister samt Stockholm3-testets egenskaper så som presenterats i STHLM3-studien (1).

”Oberoende studier i klinisk miljö har tidigare visat såväl medicinska som hälsoekonomiska fördelar med Stockholm3. Detta är den första studien som visar på fördelarna i en allmän screening för prostatacancer med Stockholm3. Resultaten är tydliga: Stockholm3 är kostnadseffektivt, ger betydande medicinska fördelar och minskar skador för individen.” Martin Steinberg CEO, A3P Biomedical

För mer information vänligen kontakta:
Martin Steinberg, CEO
telephone: +46 709 512068
Martin.steinberg@a3pbiomedical.com

Om A3P Biomedical
A3P Biomedical fokuserar på förbättrad diagnostik av prostatacancer. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Bolagets huvudprodukt är Stockholm3, ett kliniskt och kommersiellt validerat blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Testet har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och validerats i kliniska studier som omfattar mer än 80 000 män. Totalt har 750 miljoner kronor investerats i kliniska studier och produktutveckling för Stockholm3.

A3P Biomedicals vision är att radikalt förbättra diagnostik och behandling av prostatacancer för att avsevärt minska dödlighet och förbättra mäns liv.

Om prostatacancer
Prostatacancer är den näst vanligaste cancersjukdomen hos män globalt och den femte vanligaste cancersjukdomen som män avlider av. Enligt WHO beräknades 1,4 miljoner män diagnostiseras med prostatacancer och 378 000 avlida till följd av sjukdomen under 2020. I takt med att befolkningens ålder ökar förväntas förekomsten av prostatacancer stiga med 70 procent fram till 2040.

Om Stockholm3
Stockholm3 är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data i en avancerad algoritm, i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede. Stockholm3 hittar 100 procent fler fall av behandlingskrävande prostatacancer och minskar samtidigt antalet onödiga biopsier med 50 procent i jämförelse med nuvarande praxis PSA (1).

Stockholm3 har utvärderats i kliniska studier som totalt inkluderat 80 000 män. Den pivotala studien STHLM3 inkluderade 58 000 män och resultaten publicerades i The Lancet Oncology 2015 (1).  

Stockholm3 har ännu inte sökt nationell ersättning i något land. Baserat på oberoende expertgranskning av kliniska data har flera ledande vårdgivare i Norden, som Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och Universitetssjukhuset i Stavanger dock redan ersatt PSA-testet med Stockholm3. För patienten innebär Stockholm3 ett mer tillförlitligt test med tydligare svar, för vårdgivare kan de direkta sjukvårdskostnaderna minska med 17 till 28 procent (1).

(1) Publikationer, resultat och klinisk validering.