AAK etablerar MTN-program

AAK AB har för avsikt att etablera ett så kallat MTN-program (Medium Term Note) med en låneram om fyra miljarder kronor. Programmet ger AAK möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden och blir ett komplement till bolagets befintliga finansieringsstruktur.

”Att etablera ett MTN-program är ett naturligt steg i vår tillväxtstrategi”, säger Fredrik Nilsson, finansdirektör i AAK. ”Genom programmet diversifierar vi vår finansieringsstruktur och får ett flexibelt alternativ.”

Handelsbanken har utsetts till arrangör av programmet och kommer att agera som emissionsinstitut tillsammans med Nykredit. Som juridisk rådgivare har AAK utsett Mannheimer Swartling.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post:
fredrik.nilsson@aak.com
  

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2018, kl. 16:00 lokal tid.

Taggar:

AAK

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar