AAK förvärvar 51 procent av aktierna i ledande indiskt företag

AAK har förvärvat 51 procent av aktierna i Kamani Oil Industries Pvt Ltd., ett av de ledande företagen inom special- och semispecialoljor i Indien. Företaget har en årlig volym på 100.000 ton och hade förra året en omsättning på cirka 1.000 miljoner kronor.

De resterande 49 procenten av företagets aktier kommer att fortsätta att ägas av familjen Chawla och Prakash Chawla kommer att fortsätta som VD. AAK kan enligt en köp-/säljoption förvärva de resterande 49 procenten av företaget inom de närmaste 3–7 åren.

”En växande medelklass, en snabb urbanisering och en stigande medelinkomst gör naturligtvis Indien till en mycket intressant tillväxtmarknad för AAK och vi ser mycket fram emot att börja arbeta tillsammans med familjen Chawla”, säger Torben Friis Lange, President AAK Asia. ”Förvärvet kommer både att stärka AAK:s strategi för specialoljor och -fetter och vår närvaro i Indien. Kamani har mycket väl utvecklade relationer med såväl globala som lokala kunder. Tillsammans kommer vi att fortsätta att utveckla kundrelationer samt vår produktportfölj av special- och semispecialprodukter.”

Kamani arbetar utifrån en modern och strategiskt belägen produktionsanläggning i Khopoli 70 km sydost om Mumbai, där bolagets huvudkontor ligger.

”Det är ett stort ögonblick för oss här i Indien när vi nu blir en del av en större familj”, säger Prakash Chawla, Kamanis VD. ”AAK är ett av de ledande företagen i världen inom specialoljor och -fetter. Detta kommer avsevärt att öka vår kapacitet på den indiska marknaden och vi ser väldigt mycket fram emot detta samarbete.”

Arne Frank, AAK:s koncernchef och VD menar att förvärvet är en väsentlig del av AAK:s företagsprogram AAKtion och att det kommer att stärka företagets närvaro i ytterligare en snabbt växande ekonomi.

”Med ett starkt fokus på teknisk kompetens och kundgemensam utveckling är Kamanis kund- och marknadsstrategi mycket lik AAK:s”, säger Arne Frank. ”Förvärvet kommer att fungera som en plattform för en ökad försäljning av special- och semispecialprodukter inom Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats.”

Transaktionen förväntas slutföras den 1 oktober, 2015. Förvärvet väntas börja bidra till AAK:s rörelseresultat under första halvåret 2016.

Press- och analytikerkonferens
En press- och analytikerkonferens via telefon kommer att hållas idag, klockan 13:15 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Arne Frank, AAK:s koncernchef och VD. För att delta i telefonkonferensen, vänligen registrera dig på www.aak.com genom att klicka på länken för registrering under fliken Investor, där presentationsmaterial också kommer att finnas tillgängligt.


    
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson Torben Friis Lange
Finansdirektör      
President Asia
Tfn: +46 40 627 83 34    Mobil: +65 911 849 84
Mobil: +46 708 95 22 21

Informationen är sådan som AAK AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2015, kl. 09:00 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom oljor och fetter i livsmedelsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, barnmat, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 100 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 18 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 2.500 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.


Taggar:

AAK

Prenumerera

Dokument & länkar