• news.cision.com/
  • AAK AB/
  • AAK har initierat formella förhandlingar om produktionskonsolidering för att optimera sin europeiska bageriverksamhet

AAK har initierat formella förhandlingar om produktionskonsolidering för att optimera sin europeiska bageriverksamhet

Report this content

AAK har initierat formella förhandlingar med fackliga delegater avseende en produktionskonsolidering med efterföljande nedstängning av sin anläggning i Merksem, Belgien. Det föreslagna initiativet är i linje med bolagets strategi att optimera bagerisegmentet för att förbättra kostnadseffektiviteten och öka konkurrenskraften.

Produktionsanläggningen i Merksem, som sysselsätter cirka 100 personer, är huvudsakligen en bagerifettsanläggning som främst producerar margarin och matfett till den industriella bagerimarknaden i Kontinentaleuropa. Förslaget innebär en flytt av produktion från Merksem till AAK:s anläggningar i Hull, Storbritannien och Zaandijk, Nederländerna, varpå produktionsanläggningen i Merksem kommer att stängas.

”Den föreslagna produktionskonsolideringen kommer att optimera vårt bagerisegment i linje med vår portföljinriktade strategi”, säger Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD. ”Vi kommer att behålla vår starka närvaro på den europeiska bagerimarknaden och fortsätta att stödja våra kunder med samma stora engagemang och höga servicenivå.”

För att hantera ytterligare volymer i Hull och Zaandijk skulle viss produktionsutrustning komma att behöva flyttas från Merksem. Därtill skulle några selektiva investeringar komma att behöva göras.

Om omstruktureringen genomförs förväntas den medföra engångskostnader om 30 miljoner euro (304 miljoner kronor), för vilka en avsättning kommer att göras under det andra kvartalet. 20 miljoner euro (203 miljoner kronor) av denna avsättning har ingen kassaflödespåverkan. En nedstängning av anläggningen i Merksem skulle leda till årliga kostnadsbesparingar och produktivitetsvinster om cirka 5 miljoner euro (51 miljoner kronor), som förväntas nå full årstakt mot slutet av 2022.

Mer information och ytterligare kommentarer kommer att ges i samband med offentliggörandet av AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet den 16 juli 2021.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Lenferink Gabriella Grotte
President AAK Europe Head of IR and Corporate Communications
Telefon: +31 (0)75 627 8400 Telefon: +46 737 16 80 01
E-post: jan.lenferink@aak.com E-post: gabriella.grotte@aak.com
 

Denna information är sådan som AAK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 08:55 lokal tid.

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 3.900 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.

Prenumerera

Dokument & länkar