AAK inför global satellitövervakning för att motverka avskogning

Report this content

AAK AB (publ.) har tagit ett viktigt steg inom ramen för sina hållbarhetsåtaganden genom att etablera samarbeten med de marknadsledande satellitövervakningsföretagen Earthqualizer och Satelligence. Med hjälp av företagens högkvalitativa satellitdata kan AAK övervaka sin globala leverantörsbas för palmolja med stor noggrannhet och i realtid. Detta gör det möjligt att upptäcka tecken på avskogning i ett tidigt skede och därmed kunna vidta omedelbara åtgärder.

”Den här nya, innovativa övervakningstekniken är en viktig del av AAK:s hållbarhetsstrategi där vi har som mål att 100 procent av palmoljan vi köper in ska vara 100 procent verifierat avskogningsfri innan 2025”, säger Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD. ”Som medgrundare av RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) har vi som ambition att ta en ledande roll i arbetet för en hållbar leverantörskedja för palmolja. Genom de här samarbetena kommer vi att bidra med full insyn i och verifiering av avskogningsfria leverantörskedjor.”

Earthqualizer använder ett erkänt och tillförlitligt riskhanteringsverktyg som granskar och övervakar efterlevnaden av NDPE-policyer (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) hos palmoljeraffinaderier, -kvarnar och -plantager. Verktyget är särskilt effektivt tack vare dess omfattning som inkluderar verifiering av ägarskap på moderbolagsnivå.

Satelligence hjälper företag att säkerställa avskogningsfria inköps- och produktionsprocesser av palmolja, kakao, kaffe, soja och andra råvaror. Baserat på artificiell intelligens, satellitteknologi och data från leverantörskedjan tillhandahåller Satelligence dagligen uppdaterade uppgifter inom jordbruksproduktion och risker kopplade till leverantörskedjan. Företaget kartlägger och övervakar skog, planterade palmområden, avskogning och brandpåverkan.

”Med information från satellitövervakning och efterlevnadsdata från riskbedömningar kan vi snabbare identifiera risker för avskogning och exploatering av torvmarker och på så sätt engagera oss med leverantörer för att vidta lämpliga åtgärder och samtidigt visa mätbara framsteg mot våra åtaganden”, säger Anne Mette Olesen, Chief Strategy & Sustainability Officer på AAK. ”De två systemen täcker vår leverantörsbas för palm på global nivå och vi ser redan fördelaktiga resultat med våra aktiviteter."

Utöver målet med leverantörskedjor för palm och soja verifierat fria från avskogning och exploatering innan 2025, har AAK nyligen åtagit sig att fastställa forskningsbaserade mål för reducerade utsläpp genom Science Based Targets-initiativet (SBTi). I slutet av 2020 undertecknade man dessutom kokosindustrins första globala hållbarhetsförordning, vilken syftar till att förbättra småjordbrukares försörjning, minska kokosindustrins koldioxidutsläpp samt öka tillgången för att möta den stigande globala efterfrågan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anne Mette Olesen      Tim Stephenson
Chief Strategy & Sustainability Officer President Global Sourcing & Trading
Telefon: +46 708 39 93 14   Telefon: +44 7768 822 031
E-post: annemette.olesen@aak.com E-post: tim.stephenson@aak.com
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2021 kl. 09:30 lokal tid.

Om AAK

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 3.900 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.

Taggar:

AAK

Prenumerera

Dokument & länkar