AAK och L’Oréal tecknar avtal för att utveckla hållbar handel med sheakärnor

AAK och L’Oréal, världens ledande företag inom kosmetik och personlig omvårdnad, har tecknat en överenskommelse för att utveckla handeln med sheakärnor. AAK avser med avtalet att öka volymerna och förbättra kvaliteten på råvarorna, samt att förbättra levnadsstandarden för kvinnor i Burkina Faso, Västafrika.

Avtalet är kopplat till ett initiativ som AAK tillkännagav tidigare i år, vilket kommer att tredubbla företagets aktiviteter inom området och kommer att omfatta mer än 30 000 kvinnor i Burkina Faso.

Vi är väldigt glada över att ha ett nära samarbete med L’Oréal i detta initiativ”, säger Arne Frank, koncernchef och VD för AAK. ”Genom nära samarbeten med kunder som L’Oréal och de lokala samhällen där vi verkar, har vi förbundit oss till att låta hållbarhet genomsyra allt vårt arbete.

AAK och L’Oréal har haft en dialog om hur de ska utveckla handeln med shea samt hur situationen kan förbättras för kvinnorna i Västafrika. L’Oréal kommer nu aktivt att stödja AAK:s program och erhålla den shea som kommer från projektet till åtminstone 2014.

Vid den tidpunkten kommer programmet att vara större än behovet från ett enskilt företag, men det är väldigt viktigt att ha med en samarbetspartner i världsklass som L’Oréal i ett tidigt skede på denna resa.” säger Arne Frank.

AAK, har som en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och -fetter, upphandlat sheakärnor i Västafrika, inklusive Burkina Faso sedan 1950-talet. Baserat på denna långa erfarenhet i landet har AAK de tre senaste åren, etablerat lokala kvinnogrupper som vi samarbetar nära med. Detta för att göra såväl affärer som för att utbilda kvinnorna om hur de kan förbättra kvaliteten på sheakärnorna. För närvarande är mer än 10 000 kvinnor medlemmar i grupperna. Det nya initiativet innebär en trefaldig ökning av antalet sysselsatta kvinnor under de kommande två åren. Samarbetet bygger på fair trade-principerna.

L’Oréal, världens ledande företag inom kosmetik och personlig omvårdnad, har tillhandahållit skönhetsprodukter i över 100 år och byggt upp en portfölj med 27 mycket erkända och välkända internationella, diversifierade och kompletterande varumärken. Försäljningen uppgick till 20,3 miljarder Euro 2011 och antalet medarbetare uppgår till 68 900 personer.

L’Oréals intresse för sheakärnor relaterar till företagets globala Solidarity Sourcing-program. Ett program som syftar till att främja att hänsyn också tages till de sociala aspekterna i de länder som företaget verkar i. Programmet vänder sig till fair trade producenter, företag som arbetar med integration för funktionshindrade och som främjar socialt hänsynstagande. Samarbetet med AAK kommer att ytterligare stärka L’Oréals arbete, genom att förbättra levnadsvillkoren för de kvinnogrupper som samlar in sheakärnor i Västafrika.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Norberg
Director Lipids for Care
Tel: + 46 (0)454 829 77
Mobil: +46 (0)708 17 29 77

Fredrik Nilsson
Chef Investor Relations
Tel: + 46 (0)40 627 83 34
Mobil: + 46 (0)708 952 221

 Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2012 kl.11.00 lokal tid.

 
AarhusKarlshamn är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden, Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida
www.aak.com.

Taggar:

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar