AAK öppnade handelsdagen på NASDAQ MarketSite i New York

AAK:s VD och koncernchef, Arne Frank, öppnade officiellt handelsdagen på NASDAQ MarketSite i New York den ​​14 juni, 2013.

AAK-aktien handlas sedan den 2 oktober 2006 på Nasdaq OMX Stockholm, inom segmentet Mid Cap.

"Jag är mycket stolt och hedrad över att få vara med och officiellt öppna handelsdagen för Nasdaq OMX samt representera AAK och alla våra medarbetare runt om i världen. Deras kompetens och engagemang skapar mervärde för både våra aktieägare och kunder ", säger Arne Frank, VD och koncernchef.

”Genom att göra våra kunder framgångsrika kan vi fortsätta vara ett framgångsrikt och lönsamt företag. Vi kommer att ytterligare stärka AAK genom fortsatt fokus på organisk tillväxt inom våra special- och semi-specialprodukter, förbättrad marknadsföring och försäljning, fortsatt intensifierad produktutveckling i nära samarbete med våra kunder, samt stärka vår närvaro på utvecklings- och växande marknader. Vidare kommer vi fortsätta att förbättra vårt rörelseresultat per kilo samt arbeta med att öka kapitaleffektiviteten och avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE). AAK kommer fortsätta vara kundernas förstahandsval för värdeskapande lösningar av vegetabiliska oljor.” säger Arne Frank.

  
Eventuella frågor besvaras av:
Fredrik Nilsson
Director Group Controlling och Investor Relations
Tfn: + 46 40 627 83 34
Mobil: + 46 708 95 22 21

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2013 kl.10.00.

   
AarhusKarlshamn är en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden; Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida
www.aak.com

Prenumerera

Dokument & länkar