AAK rapporterar viktiga framsteg inom hållbarhet

AAK har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2016/2017, i vilken företaget beskriver sina strategier, mål, aktiviteter och framsteg inom hållbarhetsområdet. Rapporten är baserad på företagets modell för ansvarsfull tillväxt och uppdelad i fem fokusområden – Våra kunder, Våra leverantörer, Vår planet, Våra medarbetare och Våra grannar.

”Företagets totala resurseffektivitet har förbättrats avsevärt under ett antal år och 2016 var inget undantag”, säger Anne Mette Olesen, AAK:s Chief Marketing Officer med ansvar för CSR. ”Räknat per producerad enhet har vår energiförbrukning minskat med 6,1%, trots det strategiska beslutet att öka produktionen av högförädlade produkter, vilket – allt annat lika – är mer energikrävande. Vår mycket engagerade och ansvarsfulla globala organisation har, räknat per producerad enhet, även sett till att minska de direkta koldioxidutsläppen, vattenförbrukningen samt våra utsläpp till vatten.”

AAK redovisar också stora framsteg inom den viktiga palmoljefrågan. Under 2016 har AAK, med hjälp av sin samarbetspartner Proforest, slutfört en riskanalys för samtliga leverantörer. Vidare har en geospatial riskanalys slutförts för samtliga leverantörskvarnar varpå revisioner av utvalda kvarnar har genomförts. Dessutom har AAK fortsatt sitt leverantörsengagemang, dels genom att genomföra workshops med fokus på hållbarhet, och dels genom att delta i en dialog med samtliga leverantörer för en fortsatt implementering av företagets policy.

Därtill rapporterar AAK om sitt kvinnogruppsprogram i Västafrika som nu inkluderar fler än 115.000 kvinnor, en ökning med 27% jämfört med föregående år. Det mycket framgångsrika programmet fokuserar på stöd, räntefria mikrokrediter, utbildning och handel direkt med de kvinnor som samlar in sheakärnor.

I rapporten berättar AAK:s medarbetare om några av företagets många hållbarhetsinitiativ. För att få tillgång till en digital version av rapporten, vänligen besök www.aak.com. För att erhålla en tryckt rapport, kontakta Corporate Communications via comm@aak.com.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne Mette Olesen Fredrik Nilsson
Chief Marketing Officer inklusive CSR Finansdirektör och tf. VD
Mobil: +46 708 39 93 14
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: annemette.olesen@aak.com E-post : fredrik.nilsson@aak.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2017, kl. 10:00 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.000 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar:

AAK

Prenumerera

Dokument & länkar